150 jaar muziekverenigingdehoop !

 

Zoals jullie allemaal weten uit de mail van september vorig jaar hebben we als “de Hoop” volgend jaar, 2024, wat te vieren. Onze vereniging bestaat dan 150 jaar! De vereniging is opgericht op 26 januari 1874. Hiermee zijn we de oudste vereniging in Ossendrecht die nog actief is. Dit kunnen en mogen we niet zomaar ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom zijn er vorig jaar ergens in juni, nadat er een repetitie afgelopen was, wat koppen bij elkaar gestoken en is er een “jubileumcommissie” in het leven geroepen. Deze commissie is al een paar keer samen geweest en heeft ook met het bestuur al om de tafel gezeten. Er is toen besloten om, de reeds genoemde mail, naar alle leden te sturen waarbij gevraagd werd om ideeën aan te leveren voor het vieren van dit heuglijke feit. Deze termijn is inmiddels verstreken en zijn we begonnen met de uit te voeren plannen concreet te maken, mede aan de hand van de binnengekomen ideeën en voorstellen.

Het volgende is daarbij uit de bus gekomen:

  • We gaan een feestavond organiseren, en wel op onze geboortedatum / oprichtingsdatum; 26 januari 2024.
  • Er word een opzet gemaakt om samen met de korpsen uit de gemeente Woensdrecht en Zandvliet een ouderwets wandelconcert op poten te zetten. De bedoeling hierbij is dat, net als vroeger, de korpsen op verschillende plaatsen in Ossendrecht verzamelen en dan met marsmuziek door de straten marcheren naar een centraal punt waar we allemaal samen één of meerdere marsen ten gehore brengen. Dit gaat hopelijk een feestelijk tintje geven aan onze 150 e verjaarda waarbij we Ossendrecht trakteren op een muzikale serenade.
  • Er is aangedragen om in het museum “de Aanwas” een expositie in te richten over 150 jaar “de Hoop”. Echter het museum gaat heringericht worden en de expositieruimte wordt hierdoor als tijdelijke opslag gebruikt. Dit kan helaas niet doorgaan. Maar er is een alternatief in de maak waarbij we een deel van de tentoonstelling op een andere manier gaan exposeren. Dit kunnen we dan het gehele jubileumjaar bij alle activiteiten gebruiken.
  • Een groots Jubileumjaarconcert. Hiermee gaat de muziek- en concertcommissie met de dirigent aan de slag.
  • Er is een inventarisatie aan de gang om te kijken wat de mogelijkheden zijn om een professioneel orkest een concert te laten geven in de Drieschaar.
  • In de loop van het jaar een concertje geven in het bejaardenhuis “Mariahove”. Hierbij ook het leerlingenorkest betrekken. De uitvoering zou dan op een dinsdagavond kunnen gebeuren, dit hebben we al eerder gedaan.
  • Er wordt een activiteit voor de jeugd georganiseerd 
  • Een klapstoelenconcert op de markt. Dit kunnen we mooi combineren met de laatste repetitie die we voor de vakantie hebben.
  • Het op touw zetten van een gezinsdag.
  • Maken van een foto met daarop alle leden. In het verleden zijn er steeds foto’s gemaakt bij dergelijke jubilea. Zo zijn er o.a. foto’s van het 25 – 50 – 75 - 100 en 125- jarige bestaan van “de Hoop”. Voor de 150 e verjaardag willen we deze mooie traditie ook voortzetten.

Enthousiast geworden over ons aanstaande jubileumjaar? We hopen het wel want bij de diverse activiteiten kunnen we de nodig hulp en ondersteuning gebruiken. Is er een activiteit waarbij je ons kan meehelpen om die tot een geslaagd einde te brengen geef je dan op bij het bestuur of de leden van de jubileumcommissie.
 


Belangrijke data voor het jubileumjaar


10 of 24 september 2023:
Foto maken

26 januari 2024:
Onze oprichtingsdatum, we bestaan exact 150 jaar
en dat gaan we vieren.
Feestavond voor alle leden (Harmoniezaal)

9 juni 2024:
Wandelconcert (kern Ossendrecht)

23 november 2024:
Jubileumconcert (Drieschaar)